Bộ 6 nhíp gắp mụn

213,000  129,000 

-Chất liệu cao cấp
-Dễ dàng sử dụng
-An toàn
-1x hộp x6 nhíp